0708303150 info@hindas.se

1908 skildes posten från järnvägen. Flyttades till Edla Melins post och telestation vid Bulaviken/Postviken. Mellan 1944-1969 låg posten på Ringvägen. 1969-1979 låg posten återigen i stationshuset.

Translate »