0708303150 info@hindas.se

Nordtorpa skola byggdes 1875. Ny byggnad
med folkskola klar 1909. Skolan användes till 1956.

Translate »