0708303150 info@hindas.se

En flottled gjordes 1638 i Mölndalsån från Nedsjön genom Älmhults ström till Rya spång (Kvarnberget). Timmer flottades eller kördes med häst och vagn till Nedsjöarna, vidare med vårfloden i Mölndalsån till Stensjön i Mölndal. Vidare med transport på lands- vägen förbi fallen i Mölndals kråka. Sedan släpptes timret återigen i ån för transport till Göteborg.

Translate »