0708303150 info@hindas.se

Erik Boströms Stiftelse

ERIK BOSTRÖMS STIFTELSE har tillförts
en grundplåt på 2 miljoner kronor av Erik Boström

Erik Boström och Brita Sundqvist var det par som utvecklat gamla Idrottsgården till en betydande konferensanläggning.

Idag drivs Hindåsgården Konferens & spa av Ann-Kristin och Michael Sundqvist.

Hoppbackarna kommer att bestå!

Hindåsbygden och Härryda kommun kommer fortsättningsvis att kunna beskåda den symbol för idrotten och Västsveriges vintersport som hoppbackarna i Hindås utgjort sedan början av 1900-talet då de uppfördes, som ett alternativ till Bragebacken i Göteborg. Vid denna tid uppfördes även Idrottsgården i Hindås.

Vissa akuta upprustningsåtgärder har redan genomförts av ägaren Hindåsgården Konferens & Spa AB. Fortsatta arbeten har nu garanterats genom den stiftelse som skapats av Erik Boström, tillsammans med aktiva företrädare för hoppbackarnas bevarande:

Fortsatta kontakter har tagits med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att verifiera stöd för att förverkliga planerade arbeten, enligt ingiven ansökan. Hoppbackens fortbestånd bedöms vara ett viktigt inslag med dess idrottshistoria, byggnadshistoria och symbolvärde? Kringmiljön kommer att iordningställas varvid backarna kommer att bli belysta.

Åtgärder kommer att vidtas för att få området och backarna publikt intressanta och för turism!


Translate »