0708303150 info@hindas.se

Litteratur

Aron Katz – Ett judiskt liv

Författare: Dan Korn
Tryckår: 2005
ISBN
Antal sidor: 104

Klädesbutiken Pettersson & Katz vid Kungstorget i Göteborg var under lång tid välkänd av alla göteborgare. Dan Korn skildrar i sin bok hur grundaren av firman, Aron Katz, kom invandrande från Polen och så småningom slog sig ner med sin familj i Hindås, mellan Göteborg och Borås. Han försörjde sig som gårdfarihandlare innan han öppnade affärsrörelsen i Göteborg. Boken innehåller rikligt med bilder som tillsammans med texten dokumenterar en judisk familjs levnadsöde.

Bland folk, grosshandlare och qvacksalvare

Författare: Bertil Larsson
Tryckår: 2010
ISBN 9789163163074
Antal sidor: 270


En fortsatt tidsvandring i bygderna mellan Bollebygds och Sävedals härad. En blandning av historier, visioner och verklighet och med de människor som präglat folklivet i dessa bygder. Läs om samhällsstrukturer som förändrats med tiden. Bilder från förr och kartmaterial, belyser historien, tillsammans med av författaren nytagna vackra färgbilder. Bokens tyngdpunkt är Hindåsbygden och ansluter till författarens tidigare utgivna böcker. Kungligheter besöker bygden – men besökte August Strindberg Rävlanda? Läs berättelse om Skogsfolket och rånet vid Hofvdebögds skog och om halshuggning i Bollebygd, torpregister m.m. m.m. Fullständig innehållsförteckning kan skickas. Innehållet är blandat och personligt skrivet.

Björketorps socken. Rävlanda – Hällingsjö – Hindås

Utgivare: Björketorps sockens hembygdsförening
Författare: Åke Magnusson, Enar Sahlin, Gustav Börjesson
Tryckår: 1997
ISBN 9163051753
Antal sidor: 368

Sockenbok om Björketorp i Bollebygds härad, Västergötland. Baksidans text: Björketorp med tätorterna Rävlanda, Hällingsjö och Hindås är en intressant och växlingsrik bygd. Jord- och skogsbruket kompletterat med industri och hantverk inom textil och trä var länge dominerande. På varje gård eller torp förekom någon bisyssla. Mest bekant är kanske tillverkningen av åror som exporterades bl. a. till Egypten. Gästgivargården i Hällingsjö var en viktig anhalt vid riksvägen från Göteborg mot Skene och Borås. När järnvägen kom på 1890-talet blev Rävlanda ett kommunikationscentrum för bygden men också för person- och godstrafik till Sätila, Hyssna och Hajom. I början av seklet utvecklades Hindås till en stor turistort med Idrottsgården, Turisthotellet och alla pensionaten.

Hindåsbygden i tid och rum

Författare: Bertil Larsson
Tryckår: 2001
ISBN 9163104597
Antal sidor: 256

Bertil Larsson skriver: En bygdebok om Hindåsbygdens utveckling från bondebygd till sportcentrum. Järnvägens tillblivelse och betydelse för bygden beskrivs. Hindåsbygden ligger mellan Härryda och Bollebygds skogslandskap i Västergötland strax intill Göteborg. Hindås stationsamhälle och dess intressanta utveckling är knuten till Boråsjärnvägen och Göteborgsfolkets intresse för vintersporter i början av 1900-talet.

Med musiken som följeslagare

Författare: Ulla Kristina Krusell
Tryckår: 2017
ISBN 9789163943676
Antal sidor: 195

”Minnen, möten och det jag hört…” En berättelse om uppväxten i Hindås, om musikens betydelse, studietiden på musikkonservatoriet samt glimtar från yrkesliv och familjeliv.

Mosse – Fågelmålaren Wilhelm Jakob Stoopendaal

Författare: Bertil Larsson
Tryckår: 2019
ISBN 9188765338
Antal sidor: xxx

I denna rikt illustrerade bok presenteras Mosse Stoopendaal, hans måleri och levnad. Familjen, med fadern Georg, modern Anna och sonen Mosse, flyttade i början av 1900-talet till Västergötland från Stockholmstrakten. De bodde växelvis i Härryda, Hindås och Rävlanda där far och son gjorde sig kända som naturmålare i klass med Bruno Liljefors. Särskilt Mosses fågelmålningar blev attraktiva. Ornitologen och bygdeforskaren Bertil A Larsson har under 30 år samlat bilder, intervjuat människor, besökt utställningar och studerat forskningsmaterial.

Ester Boman, Tyringe helpension och teatern drama på en reformpedagogisk flickskola 1909-1936

Författare: Kent Hägglund
Tryckår: 2001
ISBN 9176565122
Antal sidor: 249

Ester Boman var en framsynt pedagog och före sin tid. Redan i början av 1900-talet användes drama i undervisningen på hennes flickskola, visar denna doktorsavhandling av Kent Hägglund.

Vägnamnen berättar – Vägar och gator i Härryda kommun.

Författare: Åke Magnusson
Utgivare: Härryda kommun
Tryckår: 2005
ISBN 9197065013
Antal sidor: 317

Hembygdsforskaren Åke Magnusson ger en beskrivning av samtliga vägnamn i Härryda kommun. Svaren på varför vägarna har fått de namn de har, finns i denna bok.Translate »