0708303150 info@hindas.se

Bildsköne Bengtsson

Om Bildsköne Bengtsson i Hindås – berättat av Susanna Höjlund i maj 2019 / ArtscapeSaga.

På Takkullevägen på 1990-talet bodde en gammal man som hette Erik Eriksson. Han berättade att Bildsköne Bengtsson gömde sig och hade tjuvgods i en grotta i Limmerhults skogstrakter under tider av sin brottsbana.

Nedskrivet av Mia Branzell

Bildsköne Bengtsson, eg. Bernhard Harald Bengtsson, född 28 juli 1893 i Vittsjö i Skåne, död 9 juni 1966 i Göteborg, var en legendomsusad svensk brottsling. Han gjorde under sin brottsliga bana från 1910-talet till 1930-talet åtskilliga inbrott och senare också sprängningar av kassaskåp, och avtjänade åtta perioder av fängelsestraff. Den kriminella karriären slutade med en landsomfattande stöldturné 1932–34 tillsammans med Tatuerade Johansson, då polisen först efter drygt två år lyckades ta fast dem. Efter avtjänat fängelsestraff försörjde sig Bengtsson som skräddare fram till slutet av sitt liv.

Bengtsson blev tidigt faderlös och fick växa upp hos sina morföräldrar i Småland under sträng religiös uppfostran. 14 år gammal fick han arbete vid järnvägen men slutade efter en falsk anklagelse för stöld. Året efter blev han utstraffad från flottans skeppsgossekår för att ha förvarat ammunition i sitt klädskåp. Därefter började hans brottsliga bana med åtskilliga inbrott och senare också sprängningar av kassaskåp. Mellan 1910 och 1945 satt han i fängelse i drygt 25 år, fördelade på åtta straffperioder. Han väckte sympati hos många, då han under sin kriminella bana aldrig använde våld mot personer. Han sågs som en Robin Hood-figur som aldrig skadade någon under sin kriminella bana.

Under åren 1932–34 var han på en mycket uppmärksammad landsomfattande stöldturné tillsammans med Folke Johansson, känd som ”Tatuerade Johansson”. De båda blev rikskända då de lyckades gäcka polisen i drygt två år. En koja i Göingeskogarna vid Filkesjön var deras bas det sista året. Sedan polisen upptäckt gömstället senhösten 1934 flydde de västerut och blev fast en vecka senare utanför Göteborg.

År 1935 dömdes Bengtsson till åtta år och tre månaders fängelse. Efter avtjänat straff 1943 hölls han kvar av medicinska (psykiatriska) skäl och flyttades våren 1944 till ett mentalsjukhus på obestämd tid. Han lyckades rymma 1944 och höll sig undan i ett halvår. Efter en ny bedömning försattes han på fri fot med övervakning hösten 1945.

Han lämnade det kriminella livet (undantaget två inbrott 1951) och försörjde sig som skräddare i Markaryd fram till 1950 och därefter i sexton år till sin död i Göteborg, där han ligger begravd på Kvibergs kyrkogård. En skulptur av Bengtsson ingår idag i en skulpturgrupp utanför polishögskolan i Solna.1)https://sv.wikipedia.org/wiki/Bildsk%C3%B6ne_Bengtsson

Källa / Reference

Translate »