0708303150 info@hindas.se
Efter istiden, för mer än 10 000 år sedan, skapade smältvattnet isälvsavlagringar. Hindås kittel- och moränlandskap blev ett starkt kuperat område, ett åsnätslandsskap med dödisgropar och en rull- stensås på drygt 1 km från Bocköhalvön västerut.

Hemmanet ”Hinnås” nämns första gången 1568. Hindås bestod från början endast av ett fåtal ensamgårdar och torp.

Translate »