0708303150 info@hindas.se

För last av timmer och is från isuppfordringsverket till Göteborgs fiskhamn, byggdes 1896 ett 900 m långt hamnspår till Nedsjön. Anläggningen utvidgades 1899 och hade stor betydelse för orten. Spåret revs 1940.

Translate »