0708303150 info@hindas.se

Samordning Hindås

I Hindås finns en frivillig samordningsgrupp som började träffas under den stora flyktingströmmen 2015-2016. Samordningsgruppen består av representanter från:

  • Svenska Röda Korset Härryda
  • Bygdegårdsföreningen Hindås station
  • Björketorps församling
  • Hindås Bibliotek
  • Ica Nära Hindås

Samordningsgruppen träffas vid behov och samråder kring asyl- och integrationsfrågor samt andra aktuella samhällsfrågor. Vi önskar att samordna de insatser som sker med hjälp av civilsamhället på frivillig basis.

Skänka kläder?

Vill du skänka hela och rena kläder till försäljning, lämna till Röda Korsets secondhandbutik & mötesplats i Hindås centrum. Öppet tisdag 10-18, torsdag 10-18 och lördag 11-15.

Språkträning:

//Samordningsgruppen i Hindås
E-post: samordninghindas@gmail.com

Translate »