0708303150 info@hindas.se

Hoppbackarna


Radiointervju

I Sportextra kl 19:15 28 april 2020:

Lyssna på intervjuer med Anders Norlin, Bertil Larsson och Anders Fors från Erik Boströms Stiftelse.

Sportextra 28 april 2020 – del 1
Sportextra 28 april 2020 – del 2
Sportextra 28 april 2020 – del 3
Sportextra 28 april 2020 – del 4

Hindåsbygden och Härryda kommun kommer fortsättningsvis att kunna beskåda den symbol för idrotten och Västsveriges vintersport som hoppbackarna i Hindås utgjort sedan början av 1900-talet då de uppfördes, som ett alternativ till Bragebacken i Göteborg. Vid denna tid uppfördes även Idrottsgården i Hindås.

VBK Konsulterande ingenjörer är kontrollansvariga för projekt Hindåsbacken.

Vissa akuta upprustningsåtgärder har redan genomförts av ägaren Hindåsgården Konferens & Spa AB. Fortsatta arbeten har nu garanterats genom den stiftelse som skapats av Erik Boström, tillsammans med aktiva företrädare för hoppbackarnas bevarande. Fortsatta kontakter har tagits med länsstyrelsens kulturmiljöenhet för att verifiera stöd för att förverkliga planerade arbeten, enligt ingiven ansökan. Hoppbackens fortbestånd bedöms vara ett viktigt inslag med dess idrottshistoria, byggnadshistoria och symbolvärde. Kringmiljön kommer att iordningställas varvid backarna kommer att bli belysta. Åtgärder kommer att vidtas för att få området och backarna publikt intressanta och för turism!

– Förberedelsearbeten  för servicetorn för trappa och hiss pågår.
– Betongreparationer pågår.
– Reparationer av trädäck, övriga träräcken och konstruktioner är gjorda.
– På sikt skall vi också laga upp lilla hoppbacken som är byggd i sten . Trapporna upp i backen kommer också att rustas och renoveras.
– Till en del av åtgärderna kan vi få bidrag ifrån länsstyrelsen, men vår kassa på 2 miljoner kommer ändå inte att räcka till.

Vision och tillgänglighet

Hoppbacken i Hindås är vida berömd som Västsveriges största hoppbacke med många tävlingar såsom skoltävlingar, DM, SM och internationella. Nu är den epoken slut, backen uppfyller inte dagens krav och har inte använts sedan 1980-talet och den står nu och förfaller. Innan stiftelsen tillkom och påbörjade reparationsarbetet ställdes krav på rivning.

Stiftelsens ändamål är att rusta upp hoppbacken, bevara den och förvandla den till ett populärt besöksmål med utsiktsplats och observatorium för amatörastronomer och fågelskådare.

Projektet kan delas upp i tre enheter.

1. Bevarande av backen

Stommen av betong kräver omfattande reparationer för hållbarhet och utseende, detta gäller även   Träkonstruktioner, räcken och trappor m. m.

2. Tillgänglighet genom trapphus och hiss

Befintlig trapp är inte ändamålsenlig och stängs av helt

3. Utveckling med utsiktsplats, observatorium och fågelskådning


Färdigställd hoppbacke visar ett stycke svensk idrottshistoria genom den unika hoppbackens elegant utformade konstruktion i betong vilken utgör besöksmål och upplevelseplats för många. Projektet ger Hindås en attraktion i form av en belyst hoppbacke med trapphus, hiss, utsiktsplats och observatorium. Tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga.

Kontakt / Facebook

Följ oss på Facebook i den offentliga gruppen ’RÄDDA HOPPBACKEN I HINDÅS’  https://www.facebook.com/groups/hindasbackarna

För Erik Boströms stiftelse, med säte i Hindås:

  • Hindåsgården 0301-105 30
  • Anders Fors 070 4565656
  • Bertil Larsson 0703 267178
  • Anders Norlin, ordf 0301-106 19, 0705 188619

Organisationsnummer: 802478-7536
Bankgiro: 898-5186


Translate »