0708303150 info@hindas.se

Form & Bild

Om Fritidsföreningen Form & Bild

Form och Bild är en ideell förening i Hindås som sedan 1985 bedrivit verksamhet inom kultur, konst och konsthantverk. Numera är endast keramikverkstaden aktiv.

 

Föreningens mål är:
  • att verka för att ett levande, aktivt skapande i lera erbjuds barn och vuxna i bygden
  • att genom kursverksamhet bidraga till utökad kunskap i keramik
  • att arbeta för att ändamålsenliga lokaler finns att tillgå för verksamheten

Kontakt:

styrelsen:

Styrelsen som valdes på årsmötet 28 september 2020 sitter fram till nästa årsmöte våren 2021:

  • Ordförande på 1 år: Heli Gading
  • Kassör på 1 år: Mette Waldrop
  • Ledamöter på 1 år: Annika Niering, Kalle Danevik
  • Ledamöter på 2 år: Jeanette Aronsson, Ulrika Badenfelt, Annica Jensen
  • Suppleant på 2 år: Petra Larsen
  • Revisor: Kent Gading
  • Valberedning: Carita Wikström Zetterström. Sammankallande Heli Gading.

 

Sedan våren 2018 finns vår keramikverkstad på Ringvägen 24, centralt i Hindås. Vill du hålla dig informerad, följ oss gärna på Facebook: https://www.facebook.com/formobild/

Medlemsavgiften för 2019 och fram till nästa årsmöte i maj 2020 är 300 kr.

BANKGIRO: 283-9942
SWISH: 123 484 42 47

Vårt organisationsnummer: 802445-8807


Fritidsföreningen Form och Bild är en ideell förening i Hindås som sedan bildandet 1985 har haft verksamhet med kursinslag inom konst och konsthantverk för barn, ungdomar och vuxna. Vi har genom åren anordnat olika typer av kurser i olje- och akvarellmålning, vävning, keramik, foto, kalligrafi, bildterapi, möbelomklädsel m.m. Verksamheten fanns fram till 30 juni 2012 i Ateljé Tyringe – ett tvåplanshus med källare som vi hyrde mycket förmånligt av Örgryte Stadsdelsnämnd. Huset ligger längst in till vänster på Tyringevägen bredvid Tyringehemmet och byggdes 1923 som rektorsbostad för Ester Boman, reformpedagog och grundare av Tyringe Helpension för flickor. Ester Boman, även kallad “Bomsen” av eleverna, bodde här tillsammans med tre av lärarinnorna tills skolan upphörde 1936. Sedan 1 juli 2012 bedriver Göteborg Stad Social Resursförvaltning egen verksamhet i huset.

Translate »